Centrum Diagnostyki Znamion Barwnikowych

Czerniak

We wczesnym okresie wzrostu , szybko rozpoznany i prawidłowo leczony czerniak może być wyleczalny. Przeżycie 5-letnie w czerniaku wczesnym (o grubości do 0,75 mm) wynosi około 100%. W Polsce świadomość onkologiczna społeczeństwa odnośnie wczesnego wykrywania czerniaka jest niewystarczająca. Większość chorych zgłasza się do leczenia już z zaawansowanym czerniakiem .

Zasady zapobiegania i wczesnego wykrywania czerniaka:

odstep samobadanie - poznanie własnej skóry, błon śluzowych, oczu. Badanie 2 do 3 razy w ciągu roku
odstep stosowanie podczas opalania kremów ochronnych z filtrami ( UVA i UVB ) o współczynniku protekcji zależnym od fototypu skóry
odstep kontrola skóry po oparzeniu słonecznym
odstep przy dużym nasłonecznieniu stosowanie nakryć głowy, odpowiedniego ubioru , okularów z filtrem UV, unikanie opalania pomiędzy godziną 10.00 - 16.00
odstep unikanie nadmiernego korzystania z solariów ( max dwa razy w miesiącu )
odstep przynajmniej  raz do roku rutynowa , profilaktyczna kontrola skóry i znamion u lekarza specjalisty połączona z badaniem wideodermatoskopowym
odstep w przypadku osób  z zespołem FAMM lub rodzinnym występowaniem czerniaka kontrole u lekarza specjalisty nie rzadziej niż co 3 - 6 miesięcy
odstep usuwanie znamion umiejscowionych w okolicach narażonych na stałe drażnienie
odstep w razie wystąpienia przynajmniej jednej cechy tzw. niepokoju onkologicznego w obrębie istniejącej lub nowo powstałej zmiany (powiększanie się, zmiana kształtu, koloru, powierzchni, owrzodzenie, bolesność, krwawienie, zanik barwnika, utrata owłosienia, zaczerwienienie skóry wokół zmiany, tworzenie się małych guzków w sąsiedztwie podejrzanej zmiany, powiększenie okolicznych węzłów chłonnych) natychmiastowa kontrola u chirurga -onkologa lub dermatologa.